Nyhedsbrev

Skriv dig op til at modtage nyhedsbrev fra Woltershus. Vi sender ud 1-4 gange om året.
 

Husorden 2017

AB Woltershus har, ved generalforsamlingen 5. april 2017 vedtaget ny husorden. Det er vigtigt at alle sætter sig ind I den nye husorden; Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar gælder i forbindelse med evt. fremleje.
Den nye husorden har fået en tilføjelse til Støj og musik og til Rygning:
  • Støj og musik: Der må ikke spilles højt musik i tidsrummet 22.00-08.00 alle ugens dage. Ved afholdelse af fest skal beboeren meddele de øvrige beboere i god tid, dvs. 2 uger forinden, og sikre at de er indforstået med støjen.
  • Rygning: Af brandsikkerhed må der ikke ryges på ejendommens lofter, eller i kælderrum. Endvidere og af hensyng til andre beboere, må der ej hellere ryges i opgange.
Overtræder en beboer husordene, bør den, der konstaterer overtrædelsen, påtale dette direkte og straks over for overtræderen. Stopper overtrædelsen ikke straks, skal skriftlig henvendelse til bestyrelsen foretages.

Den nye husorden gældende fra 5. april 2017 kan læses her
Vejledning i at lukke for vandet
Vejledning i at lukke for vandet
Vejledning i lukning af vand til Lybækgade 2 + 4 og Holmbladsgade 52, samt Woltersgade 1 + 3 og Holmbladsgade 50.

Klik her for download

Affald

Husk at sortere dit affald, således at affaldet ryger i de korrekte affaldscontainer. (Pap i papcontaionerne, køkkenaffald i skraldecontainerne osv.) Dette bevirker at vi ikke kommer ud i problemer med at skraldemændene ikke vil tømme containerne.
Husk også at komprimere pappet så containernes lå kan lukkes. Ellers vil containerne ikke blive tømt.

Storskald kan stilles i gården, da det kan blive afhentet gratis. Vi henviser til pladsen mellem porten og cykelskuret. Det gælder dog IKKE byggeaffald, som man fortsat selv skal afskaffe ved genbrugsstationen.

Genbrugstation:
Herjedalgade 2-4 2300 København S
Vermlandsgade Genbrugsstation 
Herjedalgade 2-4 
2300 København S 

Generalforsamling

Mød op til generalforsamlingerne - eller HUSK at bruge din fuldmagt. Det koster foreningen 1000-1500 kroner hvergang vi skal indkalde på ny, fordi der ikke er nok beboere til at vedtage en ændring.
 
A/B Woltershus - Woltersgade 1, st. tv. - 2300 København S - CVR: 27729355 - Administrator
Lav din egen hjemmeside med mono.net