Foreningens arbejdsdag er ikke planlagt til at ligge på et bestemt tidspunkt på året. Bestyrelsen ser mere på hvornår behovet for en arbejdsdag er nødvendig.

På disse arbejdsdage får vi ryddet op i foreningen og foretaget det forfaldende vedligeholdelsesarbejde vores ”gamle” ejendom måtte trænge til. Eksempler på dette kan være oprydning på loftsrum, cykeloprydning, Oliering af plankeværket i gården, rengøring i gården m.m.

Ifølge vores vedtægter §8 er deltagelse på arbejdsdagene herunder beskrevet.

8.5 Bestyrelsen indkalder skriftligt, med mindst fire ugers varsel, til fællesarbejde. Indklaldelsen skal indeholde tid, sted, arbejdsopgaver, samt frist for tilmelding. Bestyrelsen tilrettelægger arbejdet for de tilmeldte andelshavere.

Alle andelshavere opkræves månedlig en betaling, hvor beløbet hvert år fastsættes på den årlige generalforsamling. De som deltager i den årlige fællesarbejdsdag, der arrangeres af bestyrelsen, får den månedlige indbetaling tilbagebetalt 1 gang årligt. For andelshavere, der ikke deltager i den årlige fællesarbejdsdag, arrangeret af bestyrelsen, forefindes der ingen tilbagebetaling af de månedlige indbetalinger. Beløbet vil i disse tilfælde tilfalde andelsboligforeningen.
 

Arbejdsdag 2015

Arbejdsdag 2009

A/B Woltershus - Woltersgade 1, st. tv. - 2300 København S - CVR: 27729355 - Administrator
Lav din egen hjemmeside med mono.net